Learning: 3 basis learning techniques - Bloom

Basic learningtechniques can actually help you to develop learning strategies:
Begaafde kinderen en falen in hun verdere studies


Alice Miller is psychoanalyticus. Zij heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring achter de rug. In 1986 gaat ze zich focussen op kinderen en jongvolwassenen. Het eerste boek ‘Drama van het begaafde kind’ dat ze schreef, is sterk autobiografisch. Misschien is dit de reden dat het een bestseller werd. 

De vlijmscherpe analyse van het innerlijke verwerkingsproces van jongeren beschrijft ze met een chirurgische precisie. Dit meesterwerk geeft je een inzicht in waar het verkeerd gaat met het zelfbeeld van een jongere tijdens de opvoeding. Als je tijdens het lezen van het boek overvallen wordt door een storm van emoties is dit niet ongewoon. Je zal veel van deze situaties herkennen.

In de jaren ‘60 ging je naar de school tot je 18 was. Daarna ging je werken. Instaan voor je eigen kost. 'Je boterham verdienen', zei onze opa. Vandaag is het niet anders. Vele jongeren gaan nog steeds werken na de middelbare studies. Sommigen kiezen een ander pad. Zij gaan verder studeren, zoals dat heet. Jij bent één van die laatste groep jongeren. 

Daarom vertel ik je graag volgend verhaal. Misschien voel je je niet direct aangesproken. Dat kan geen kwaad. Of misschien herken je wel iets. Je ziet maar wat het met je doet. 

6 stappen bij Examenstress, de circle of excellence


Ooit volledig gestresseerd op een examen verschenen. Wel, deze oefening is ontworpen om je ogenblikkelijk en meteen beter te voelen. Werkt fantastisch bij examens....

circle off excellence

The Circle of Excellence is a basic self-anchoring process originally developed by Dr. John Grinder co-creator of NLP. Circle of Excellence can be used to elicit, create and stabilise desired states.

1. Identify the external triggers for unresourceful state. These could be visual, auditory, tactile or smell or taste stimuli.

2. Build a powerful resource state using the circle of excellence technique. To create a circle of excellence, draw an imaginary circle on the floor or mark a circle in chalk large enough to step into.

3. Remember experiences where you felt powerful, creative, composed, or any resourceful state where you felt balanced and centred.

4. Step into the circle only as quickly or slowly as you remember and re-access the resourceful state through your inner senses. i.e. See what you saw through your own eyes within the actual experience, hear the sounds and language used, and get in touch with your posture, breathing and emotions when inside the desirable resource memory. Note that an observer would see changes in your physiology such as better posture, deeper breathing, and skin colour changes. If there is no noticeable change in your physiology the resource state is either poorly accessed or low intensity. If it is low intensity, choose another resource state that is more powerful.

5. Repeat step 4. With an additional resource state, continuing to add resource states One at a time. When you have enough resources, you step automatically into a very powerful state on entering the circle which is truly now a circle of excellence.

6. Recall a trigger for the unresourceful state as you step into the circle of excellence. Repeat process with each old trigger. Or ask your partner to play role the various triggers (gestures, words, voice tones etc) as you step into the circle of excellence.

Leonardo Da Vinci, een fotografisch geheugen, dat wil ik ook


Fotografisch geheugen krijgen als Leonardo, dat kan. Lees en doe de oefening...

Leonardo Da Vinci zat regelmatig te staren naar voorwerpen. Men zegt dat hij naar een kleurige vaas keek en daarna zonder zijn hoofd op te richten, deze vaas exact schetste. 

Pieter Paul Rubens hield in zijn opleiding regelmatig wedstrijdjes om ter snelste dieren na te tekenen. Vanuit zijn geheugen tekende hij feilloos 'een tijger in volle beweging'. Deze tekening kan je nog altijd bewonderen in het Rubens-museum. Het verhaal zal je door de gids in geuren en kleuren verteld worden.

Beide heren zijn blijkbaar in staat om een exacte kopie weer te geven van werkelijke beelden. Alsof ze een foto in hun geheugen gemaakt hebben om ze vervolgens over te tekenen. 

Dit vermogen heb jij ook in je. De basisoefeningen heb je al gedaan. De vorige twee dagen heb je gemediteerd. Je hebt een anker van rust gelegd en je hebt gescand.

Nu ga je een sport hoger op de ladder staan en zo je uitzicht vergroten. Op deze nieuwe hoogte zal je ook meer horen. Deze nieuwe techniek is ontleend aan de Raja-  yoga en noemt beeldend-voorstellen. 

  Oefening:
Je gaat een uitwendig beeld door de kracht van je geestesoog transporteren naar je inwendig scherm. Neem de figuur en ga aan de slag. Je krijgt hiervoor 15 minuten.

3 Tips: Hoe faalangst bij studenten verminderen!


Hoe ontstaat faalangst?

Het is niet slecht om een inzicht te verkrijgen in je eigen denken en voelen bij het studeren. Dit denken en voelen, zeker als het leidt tot faalangst, zullen je telkens dezelfde richting uitsturen. Daarom geef ik hier aan de hand van een metafoor een kort inzicht in het ontstaan van faalangst. Daarna kan je aan de slag met oefeningen om faalangst (of emoties, gedachten en gedrag die je studieritme ondermijnen) bij te sturen. 

Vorige week: Uit alles wat ik in het verleden geleerd heb, weet ik dat het rood is, luid klinkt en stilstaat. Deze overtuiging heb ik omdat ik vanaf mijn geboorte opgegroeid ben in deze wereld en dit het resultaat is.

Gisteren: Ik kreeg een vraag op mijn examen. Ik heb deze naar best vermogen beantwoord. Dit antwoord heb ik geformuleerd vanuit al mijn kennis op dat ogenblik. Deze kennis heb ik opgedaan tijdens mijn levensjaren. Het resultaat komt uit mijn denken en voelen.

Vandaag: Ik ben gebuisd. Het antwoord op de vraag was blauw, stil en beweging. Nu zit ik (zelf) hier te denken: Had ik maar geantwoord? (ideale zelf) Nee, ik heb spijtig genoeg geantwoord. ( gedramatiseerde zelf).

Door te zeggen: "had ik maar", creëer je een ideaal beeld van jezelf. Dit beeld is in staat om alle examenvragen te beantwoorden. Logisch want het beeld is 'ideaal'.
Nochtans heb je geantwoord naar best vermogen. Waarom een 'ideaal' beeld van jezelf creëren? Met de beste bedoelingen van de wereld kan je nooit voldoen aan dit 'ideale' beeld. 

Door op te kijken naar dit 'ideale' beeld, ga je jezelf slechter voelen. Je creëert een gedramatiseerd beeld van jezelf. Hier kan je wel aan voldoen. Dit doe je dan ook heel consequent.

Als je deze situatie vaak genoeg herhaalt, verval je automatisch in 'faalangst'. Dit geldt voor studeren. Dit geldt ook voor andere situaties in je leven. Bijvoorbeeld een presentatie geven, een vergadering leiden,sport beoefenen, gaan dansen, enz. ...

Oplossingen:

Ik knip met mijn vingers en het is weg: "knip".

Deze techniek kan werken. Voor alle andere mensen is het meer een kwestie van 'omgaan met'. 

Je hebt zonet ervaren hoe 'faalangst' ontstaat. Grijp in op dit proces en er gaat een nieuwe, lichtere en muzikale wereld voor je open. Dit garandeer ik je. Doe dit door in te grijpen op je eigen gevoelens, je eigen gedachten en je eigen gedrag. Het bijsturen ervan ontneemt de intense spanning zowel bij het studeren als bij het afleggen van een examen.

Daarom deze 3 tips...